ช่วยอนุรักษ์

ความเสี่ยงของบันทึก

บันทึกอันลำค่าศูนย์เสียด้วยเหตุต่างๆ

เราไม่มีวันกู้คืนได้

ไฟไหม้

น้ำท่วม

เก็บไม่ถูกวิธี

ปลวกกิน

Digitization คือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นอะนาล็อก (Analogue) เป็นดิจิทัล (Digital)

การบันทึก

แบบ Analogue
 • ภาพถ่าย
 • เอกสาร
 • หนังสือ
 • ม้วลฟีลม์
แบบ Digital
 • ไฟล์ภาพ
 • ไฟล์เสียง
 • ไฟล์วิดีโอ

จาก Analogue

เข้าสู่ Digital

ประโยชน์ของ digitisation

ทำให้เข้าถึงบันทึกง่ายขึ้น

พอ digitize บันทึกสามารถเปิดให้ทุกคนภายในอกองค์กรเข้าทึงอย่างง่าย แถมสามารถแชร์กับคนภายนอกโดยไม่ต้องเดินทานหรือสืบคั้นเอง

การอนุรักษ์ต้นฉบับ

หลังจากที่ digitize แล้ว ไม่ต้องใช้บันทึกทางกายภาพบ่อยนัก ทำให้อนุรักษ์ต้นฉบับที่อาจเก่ามาก

ป้องกันการศูนย์เสียจากภัยธรรมชาติ

แม้ว่าต้นฉบับจะถูดภัยธรรมชาติหรือภัยอื่นๆ มา เจ้าของบันทึกยังคงมีสำเนาดิจิทัลตลอดไปที่สามารถใช้กู้คืนข้อมูลเดินได้

การสืบค้น

หลังจากที่ digitize สามารถสร้างดัชนีเพื่อสืบค้นแบบดิจิทัล ซึ่งทำให้หาเนื้อหาที่ต้องการอย่างง่าย

Add in transition

กระบวนการของโครงการ

เปลี่ยนแปลงเอกสารบันทึกเป็นดิจิทัล

1. พิจารณา

Record Types

– expanding sections (see pdf)

Digitization & Indexing

 • Cameras
 • Microfilm
 • Oral History

Middle of transition magic

2. ทำข้อตกลง

 • PPA / Copyright Questions
 • 75-100 ปีถึงจะเปิด

3. แปลงรูปแบบดิจิทัล

Results that they get

 • DPI (300-400), storage type, TIFF file (we can also make as JPG, PDF, etc.)

4. เก็บรักษา

Results that they get

 • Backup copy on FS servers and in vault

5. ดัชนี

Contact Us