ทางบริษัทกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกที่ดี ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการดิจิไทส์ ซึ่งตำแหน่งนี้ คุณจะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Family Search และเจ้าของบันทึก ทั้งในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถาบันทางศาสนา และองค์กรเอกชน เพื่อทำนัด นำเสนอโครงการ เจรจาต่อรอง และประชาสัมพันธ์โครงการ คุณจะได้รับการอบรมและคำแนะนำจากพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจะต้องทำงานเป็นทีมได้ดี และใช้ความขยันหมั่นเพียรและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

**เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2567**

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัท DGH Thailand เป็นหนึ่งในเครือบริษัทที่ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายภาคส่วนและอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทเป็นผู้รับเหมาประสานงานหาบันทึกและ”ทำงาน ถ่ายแปลงเอกสารเป็นรูปแบบดิจิไทส์” ให้กับองค์กร FamilySearch ในประเทศไทย โดยทาง Family Search จะให้ประสานงานหาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสืบเชื้อสายหรืองานประวัติครอบครัวในประเทศไทย

ทักษะ / คุณสมบัติ

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี/ประสานงาน
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ไม่จำกัดอายุหรือเพศ
 • สะดวกทำงานที่สำนักงานตั้งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เดินทางประจำ ทำงานนอกสถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำงานจากสำนักงานที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • พร้อมเดินทางทั่วราชอาณาจักร (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก)
 • ติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์กรศาสนา สำนักงานพิมพ์ และอื่นๆเพื่อแนะนำโครงการดิจิไทส์
 • ประสานงาน วางแผนการดำเนินงานกับองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องจนได้ทำสัญญากับ FamilySearch
 • ทำ catalog บันทึกเพื่อเสนอโครงการของแต่ละองค์กรกับ FamilySearch
 • ประสานงาน วางแผน และรายงานความคืบหน้ากับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่จาก FamilySearch เป็นประจำ
 • ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสนับสนุนงานถ่ายบันทึกและทำรายงาน
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเป็นทีมได้ดีและสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหากจำเป็น
 • แก้ไขปันหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้เรื่องกฎข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สืบค้น หาบันทึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ FamilySeach
 • วางแผนการดำเนินงานตามสัญญา

ผลตอบแทน/สวัสดิการ

 • เงินเดือน 16,000 บาท (มีการปรับเพิ่มเงินเดือนตามความสามารถ)
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • บริษัทสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอบรม เช่น การเรียนภาษา คอร์สอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • บริษัทส่งไปอบรมที่สหรัฐฯ ตามความจำเป็น

ตารางการทำงานและวันหยุด

 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
 • ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง)
 • พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
 • ลาป่วยไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ลาคลอดหรือลาดูแลบุตรตามกฏหมายกำหนด
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี โดยทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดและประกาศทุกๆ ต้นปี
 • วันหยุดพักร้อน 7 วันต่อปี เมื่อทำงานครบ 1 ปี

**เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2567**