บริษัท DGH Thailand เป็นหนึ่งในเครือบริษัทที่ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายภาคส่วนและอุตสาหกรรม

ตอนนี้บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานใหม่สำหรับสาขาที่เชียงใหม่